MLTours -

ML Tours Privacybeleid

Dit privacybeleid geldt voor alle persoonsgegevens die wij verwerken als u onze producten en diensten koopt, als u onze website bezoekt of op een andere manier contact met ons heeft.  Hieronder leest welke gegevens we vragen en waarvoor ze gebruiken. U ziet wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot uw data en hoe lang wij uw data bewaren. 
 
 
Wie zijn wij?
Wij zijn Taha Tours BV en handelend onder de naam ML Tours, op uw ticket staat onder andere ML Tours BV. Wij zijn een touroperator die met name vluchten organiseert naar Marokko. ML Tours houdt kantoor in "The Base", Evert van de Beekstraat 1 - 54, 1118 CL Schiphol, Nederland. Een volledig overzicht van onze contactgegevens vindt u eveneens op onze website.
 
 
Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?
- Uw naam, geslacht en geboortedatum 
- Contactgegevens en uw gegevens over uw registratie of persoonlijk account bestaande uit: uw adres, telefoonnummer en mailadres. 
- Bij een boeking verwerken wij uw boekingsinformatie en leggen uw vlucht, prijs en datum in de boeking vast. Ook eventuele extra diensten en producten zoals ruimbagage die u bij ons koopt worden vastgelegd.
- Bij de betaling van een boeking, verwerken wij de betaalgegevens. Deze bevatten onder andere de gebruikte betaalmethode en datum van betaling.
- De informatie over uw reis wordt verwerkt zoals het reisschema, specifieke medische behoeften en assistentie op de luchthaven.
- Wij registreren de communicatie die wij met u per email en chats hebben. Uw vragen en klachten via onze Customer Care worden vastgelegd en wij kunnen uw telefoongesprekken met onze Customer Care medewerkers voor trainingsdoeleinden vastleggen.     
- Bij bezoek van onze website kunnen wij informatie over uw IP adres, type browser, besturingssysteem, doorverwijzende website en surfgedrag registreren. We verzamelen ook informatie via cookies als u onze website bezoekt. Ook een automatische melding kunnen wij krijgen als u onze e-mails opent of op een link klikt in deze e-mails. Als u daarvoor toestemming heeft gegeven kunnen wij ook uw locatiegegevens ontvangen. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.
- U kunt informatie met ons delen als u bijvoorbeeld een reactie voor ons plaats op Facebook of zich aanmeldt voor een prijsvraag. 
- Wij maken gebruik van de diensten van Google, waaronder Google analytics. De uitleg vindt u op de website van Google. In ons cookiebeleid leggen we uit welke diensten we gebruiken.
 
 
Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
- Uw persoonsgegevens gebruiken wij om onze diensten en producten af te kunnen handelen en u aan te kunnen bieden. De contactgegevens hebben wij nodig om u te kunnen voorzien van uw tickets en wijzigingen van uw vluchten door te kunnen geven. Daarnaast moeten we op de hoogte zijn van uw specifieke medische behoeften om deze gegevens door te kunnen geven aan de betreffende luchtvaartmaatschappij zodat u de juiste zorg ontvangt.  Uw gegevens worden ook gebruikt om u online diensten aan te kunnen bieden zoals online betalen en het kunnen raadplegen van uw boeking. 
- Voorafgaand aan uw vlucht sturen wij u een zogenaamde service mail om u te helpen bij het voorbereiden van uw vlucht. Daarnaast sturen wij u per email advertenties over onze diensten en producten via onze nieuwsbrief.
- Voor andere direct marketing doeleinden zoals specifieke advertenties op uw tijdlijn van Facebook. 
- Uw contactgegevens worden gebruikt om met u te communiceren over onze diensten, om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen.
- Voor interne redenen zoals het voeren van een administratie en het naleven van onze wettelijke en fiscale verplichtingen. Door de wet kunnen we worden verplicht uw identiteitsgegevens en boekings- en reisgegevens te delen met openbare instanties of overheidsorganisaties om grenscontrole, immigratieformaliteiten, het betreden van het grondgebied van enige staat, beveiliging en terrorismebestrijding te faciliteren. 
 
 
Toegang geven of delen van gegevens met derden
- Om uw boekingen af te handelen en uw reizen mogelijk te maken, delen wij uw persoonsgegevens met luchtvaartmaatschappijen en andere ondernemingen die bij uw reizen betrokken zijn. Als u onze diensten afneemt via een reisbureau of een andere partij, delen wij uw persoonsgegevens ook met hen. 
- Voor het leveren van onze diensten maken we gebruik van derden, zoals IT-leveranciers, socialmedia providers en creditcardmaatschappijen. Deze partijen zijn verplicht uw persoonsgegevens voldoende te beschermen en volgens onze instructies te verwerken.  
- Door de wet kunnen we gedwongen worden uw identiteitsgegevens en boekings- en reisgegevens te delen met openbare instanties of overheidsorganisaties om grenscontrole, immigratieformaliteiten, het betreden van het grondgebied van enige Staat, beveiliging en terrorismebestrijding te faciliteren. 
- Onze website heeft links naar websites van derden. Als uw deze links gebruikt volgt, verlaat u onze website. Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden. 
- ML Tours kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere landen dan het land waarin u woont. Dit doen we om uw reis te regelen of omdat partners of dienstverleners hun werkzaamheden verrichten vanuit andere landen. De wetgeving in die landen biedt niet dezelfde mate van bescherming van uw persoonsgegevens.
 
 
Beveiliging en bewaring
- ML Tours neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.
- Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacy beleid beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.
 
 
Uw rechten
- U mag ons vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken en zo ja, om inzage in deze gegevens krijgen in de vorm van een digitale kopie. 
- Als uw gegevens onvolledig zijn en/of fouten bevatten heeft u het recht uw gegevens te rectificeren. Op uw verzoek corrigeren wij uw persoonsgegevens en vullen deze eventueel aan. 
- U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wissen. Dit houdt in dat we uw gegevens verwijderen en, waar mogelijk, dat alle verwerkingsverantwoordelijken aan wie wij uw gegevens eerder bekend hebben gemaakt ze ook verwijderen. We wissen uw persoonsgegevens alleen in bepaalde gevallen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
- U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u ons mag vragen te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit geldt alleen als ‘gerechtvaardigde belangen’ de rechtsgrond voor verwerking vormen.
- U kunt op elk moment uw toestemming intrekken, bijvoorbeeld uw toestemming intrekken door op de afmeldingslink in de e-mail nieuwsbrief te klikken.
- Informatie over het intrekken van uw toestemming voor cookies die we gebruiken wanneer u onze website bezoekt gebruikt, vindt u in ons cookiebeleid.
- Mocht u een beroep doen op uw rechten in relatie tot het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor onze diensten en producten dan kunt u een verzoek sturen naar info@mltours.nl.
 
 
Hoe houden we ons privacybeleid bij?
- Dit privacybeleid is van toepassing vanaf 7 maart 2022 en heeft de laatste versie van 25 mei 2018 vervangen. We herzien dit privacybeleid van tijd tot tijd.