Customer Care
+31 020 722 0 722
+32 280 823 82 +49 69 9675 8424
Startpagina Agent login Onze Charters Onze agenten Contact Online betalen Mijn Boeking
 
 

gegevensbescherming

 
 


 

Privacy en gegevensbeveiliging

Bij ML Tours spelen gegevensbeveiliging en veiligheid een belangrijke rol. Hieronder vindt u onze richtlijnen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Wij adviseren u deze informatie goed door te lezen.

Het beleid betreffende de gegevensbeveiliging bij ML Tours

ML Tours respecteert uw privacy. Door onze onderneming worden persoonsgerichte gegevens wereldwijd uitsluitend in het kader van de wettelijke bepalingen verzameld, opgeslagen en toegepast. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend met uw toestemming ter ondersteuning en uitbreiding van onze zakelijke relatie met u, bijv. om uw boeking te bewerken en u andere services te kunnen bieden of om u aanbiedingen en informatie over producten, services of de onderneming zelf te kunnen leveren. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Ook geven wij conform de wettelijke bepalingen persoonlijke gegevens alleen verder aan bedrijven die niet tot ML Tours behoren als u hiertoe toestemming heeft verleend en als deze bedrijven onze contractuele verplichtingen jegens u in acht nemen en ons beleid betreffende de gegevensbeveiliging ondersteunen. U kunt te allen tijde contact opnemen met ML Tours als u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot ons beleid betreffende de gegevensbeveiliging. Bovendien kunt u altijd bij ML Tours navragen welke persoonlijke gegevens van u door ML Tours zijn opgeslagen. Mocht het nodig zijn, dan kunt u deze gegevens laten wijzigen of wissen. Ons doel is het om maximale veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen.

Deze gegevens van u worden door ML Tours opgeslagen

ML Tours heeft alleen bepaalde persoonlijke gegevens nodig. Hierbij gaat het om informatie die noodzakelijk is om uw boeking of uw gegevens in het kader van ons klantenbindingprogramma topbonus te kunnen bewerken, services te kunnen bieden, op verzoeken uwerzijds te kunnen reageren, u bij technische problemen te kunnen helpen of op verzoek met u contact te kunnen opnemen.

Het is mogelijk dat ML Tours bij de hieronder genoemde handelingen gegevens vastlegt, mits u het hiermee eens bent.

         De registratie op www.mltours.nl

         Het boeken van een vlucht

         Het aanvragen van aanbiedingen voor producten en/of services

         Het boeken/kopen van producten en/of services

         Het versturen van e-mailberichten aan ML Tours

         Het versturen van aanvragen naar callcentermedewerkers.

         Het invullen van aanvragen op onze internetsite

         Het doorgeven van uw feedbacks tijdens een online-enqu锚te

         Het waarnemen van speciale aanbiedingen

         Het nemen van een abonnement op de newsletter


In het kader van de bovengenoemde handelingen is het eventueel mogelijk dat u aan ons de volgende gegevens moet doorgeven: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, transactiespecifieke gegevens zoals creditcardgegevens, bankrelatie en andere informatie die voor de bewerking van uw boeking of voor eventuele services resp. de bestelling voor services of aanbiedingen noodzakelijk zijn.

 

ML Tours gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor bepaalde en van tevoren vastgelegde doeleinden.


Uw gegevens worden discreet behandeld en uitsluitend voor de hieronder vermelde doeleinden of andere volgens het betreffende recht toegestane doeleinden opgeslagen en toegepast.

         De bewerking van uw boeking of de realisatie van de gevraagde services

         De nakoming van product- en serviceaanvragen

         Het contact met u

         In welke gevallen ML Tours uw persoonlijke gegevens doorgeeft

 

Uw gegevens kunnen doorgegeven worden aan andere afdelingen, medewerkers of verdragspartners van ML Tours zoals aanbieders van services, marketingpartners of geldinstituten die ML Tours diensten leveren. ML Tours ziet erop toe dat de informatie uitsluitend in het kader van uw toestemming voor de dienst die de desbetreffende voor ML Tours uitvoert wordt gebruikt en dat deze vertrouwelijk wordt behandeld. ML Tours geeft uw persoonlijke gegevens bovendien alleen door in die mate die is toegestaan door de van toepassing zijnde wet, wanneer het door een besluit van een rechtbank of autoriteit noodzakelijk is of om te garanderen dat wij aan onze wettelijke verplichtingen voldoen.

ML Tours geeft uw gegevens alleen met uw voorafgaande toestemming voor marketingdoeleinden aan derden door.

Persoonlijke informatie over u (bijv. naam, adres en telefoonnummer) of informatie over vluchten die u heeft geboekt, worden niet zonder uw toestemming t.b.v. eigen marketing- of reclamedoeleinden aan derden doorgegeven of verkocht.

Newsletter, mailing lists, aanvragen

Voor zover u dit wenselijk vindt, sturen wij (of onze ML Tours-partners) u informatie met betrekking tot onze veelsoortige producten en services of attenderen wij u op interessante aanbiedingen. Dergelijke informatie kan het volgende omvatten: verwijzingen naar speciale aanbiedingen, nieuwe producten en nieuwe services. Deze directe reclame wordt alleen verstuurd door ML Tours (of door ondernemingen die voor ML Tours werken). Mocht u niet meer ge茂nteresseerd zijn in deze informatie van ons, dan heeft u op de website www.mltours.nl de mogelijkheid om u voor de newsletter af te melden. Vul hiervoor uw e-mailadres in bij "Newsletter afmelden". U zult dan geen mailings meer van ons ontvangen.

Uw rechten

Wij geven u op verzoek en binnen een redelijke termijn informatie over het soort van de met betrekking tot u opgeslagen informatie, het doeleinde van het opslaan alsook mogelijke ontvangers of ontvangertypen. Na een schriftelijk verzoek en binnen redelijke termijnen worden persoonlijke gegevens ook gecorrigeerd, gewist en/of geblokkeerd voor een verdere verwerking, als blijkt dat deze gegevens feitelijk verkeerd, onvolledig of irrelevant zijn voor een verdere verwerking.

Internet Commerce

Via ML Tours.nl kunt u verschillende opties selecteren voor de beveiliging van creditcardgegevens, naam, adres, e-mail en andere door u beschikbaar gestelde informatie. ML Tours let er streng op dat vastgelegde klantgegevens veilig worden bewaard. ML Tours past via uw browser standaard veiligheidsmaatregelen toe 鈥 de zogenaamde SSL-codering. Wilt u bij een boeking uw creditcardgegevens niet online doorgeven, dan kunt u de boeking ook telefonisch via ons Service Center doorgeven.

Individualisering en cookies

Door de nieuwe technologie kunnen wij onze website voor elke klant individueel aanbieden. ML Tours maakt gebruik van cookies om vast te kunnen stellen welke service en informatie voor u van toepassing is en om de gebruikersvriendelijkheid van onze website te verbeteren.

Vreemde sites

Wij willen u erop attenderen dat andere websites, ook die vanaf onze site via bijv. een hyperlink kunnen worden opgeroepen, ook persoonlijke gegevens van u kunnen vastleggen. Ons beleid betreffende de gegevensbeveiliging heeft geen betrekking op de praktijken betreffende de gegevensbeveiliging van deze externe websites die met ML Tours.com of andere websites in verbinding staan.

Contact met ML Tours

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben met betrekking tot onze bepalingen betreffende de gegevensbeveiliging, stuur dan gerust een mailtje naar: info@flyml.com met als onderwerp "Gegevensbeveiliging"

 

 
 
 
Copyright © 2018 MLtours.nl